Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Střípky z ostrova Kos

Třetí moje cesta do Řecka vedla mezi už navštívený ostrov Samos a Rhodos – na ostrov Kos. Jak už u mě bývá zvykem bude to ohlédnutí trošku jiné. Na ostrově je z výše zmíněných asi nejméně památek a je taky z trojice navštívených nejmenší.

Zcela stranou a ve zmatku se dá najít na mapě tzv. Harmylos cave aby se posléze z toho stala Charmilos Grave. Harmylos měl být dávný hrdina a zakladatel kultury města Knidos a to místo je vlastně hrobkou s šesti nikami po obou stranách tunelu pod kaplí. Spolu s ním tak bylo uctíváno dvanáct řeckých božstev. Nad hrobkou byl malý chrámek s jónskými sloupy- jeho zadní zeď byla použita při stavbě křesťanské kaple.

Za pozornost určitě stojí Askleipion jakýsi archetyp pozdější veřejné zdravotní péče. Na obrázku vidíme „svaté therapeutické místo“ v ideální rekonstrukci:

Dále plán:

A dnešní situace:

Ve stínu léčivých cypřišových hájů:


Na Kosu se také narodil proslulý Hippokrates, který ale právě theurgii a magii provozovanou v podobných Asklepiiích zavrhl, je ale možné, že právě tam získal své první zkušenosti. V hlavním městě Kosu Kosu se stále ukazuje jeho platan – pod kterým prý léčil.

Kos také nosí na svém skalnatém povrchu několik pevností a vojenských objektů. Starou byzantskou pevnost z 11.století nad zaniklou osadou Paleo Pili (sloupy kostela pocházejí z někdejšího chrámu bohyně Demeter)

Pár kroků od Hippokratova platanu po přejití pevnostního mostu staneme v městské pevnosti hlavního města Kos Neratzia. Stavbu, kterou postavili johanité na troskách staré antické pevnosti a která ještě později posloužila Turkům.


Na jihu ostrova můžeme spatřit ještě tuto pevnost

Pohled z opačné stran

Vrcholem hmotného stavitelství johanitských řádových rytířů je pevnost st. John neboli svatého Jana, která je opravdu impozantních rozměrů. Dnes je známa jako tzv. Antimašský hrad - Antimachia castle

Bašta kryjící vchod:

Vchod:

Obří vnitřní nádvoří:

A dvě kaple: Kaple Agios Paraskevi Svatého Velkého Pátku

A kaple Agios Nicholaos – svatého Mikuláše . V této kapli se nachází freska svatého Kryštofa přinášející malého Ježíška do chrámu…

Jak bývá mým dobrým zvykem zmínil bych se ještě o opevněních současných nebo velmi nedávných.
Řecko turecké-vztahy v oblasti jsou setrvale napjaté. Jde o námořní míle kolem různých ostrovů, kterými se měří mezinárodní a národní výsostné vody. V podstatě to znamená, že jeden malý ostrůvek může zcela přepsat mapu a změnit některé námořní, rybářské a jiné trasy. Konfliktním místem je zde ostrov Imia (řecky) nebo Kardak (turecky), ostrov má pouhých 10 hektarů a nemá žádné obyvatele. Pravidelně u něj dochází k provokacícm ze strany Turecka. Poslední velká vojenská eskalace byla v roce 1995 a nově také v lednu 2010. Turečtí rybáři vyrazili na ostrov, ty vyháněla řecká vojenská pohraniční plavidla. Na to turecká strana načala provokovat 10 stroji F-16. V roce 1996 zase skupina 12 tureckých Commandos sestřelila na Imii za nevyjasněných okolností řecký vrtulník Augusta Bell AB-212 a za stejně podivných okolností pak přišli o něco později Turci o vrtulník Cougar nad volným mořem. Na řecké straně se proto nachází tři pásma pevnůstek.
Například tyto:

To byla pevnůstka prvního pásma ze sedmdestých let – stejné najdeme i na Rhodosu a Samu. Pevnůstky jsou spojeny drátovými pojítky s druhou řadou opevnění.

Pak tu máme nejnovější pevnůstky hlouběji ve vnitrozemí – velmi poctivě udržované. Podívejte tady na ten zahradnický skvost. Skalka či co :-)
A tady máme pohled z odvrácené strany (tedy od Turecka)

A pak tu máme silniční ostrůvek :-)

Silniční ostrůvek je poněkud dutý a dá se do něj vlézt
Abychom ale skončili vítězstvím přírody dávám na konec foto pořízené před tradičním řeckým domem v tzv. „Pyliotiko Spiti“ ve vesnici Pyli. Najděte nejzajímavější květináč…


© Milan Zacha Kučera

Podobné články: Pozoruhodnosti ostrova Rhodos nebo Opevnění ostrova Samos případně poklad ve vraku lodi u Kypru

Zpět