Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Nacistická svatyně v Polsku - Ve Wałbrzychu stále stojí pomník nacismu

Oblast Walbrzychu, na první pohled průmyslová, była silným střediskem proletariátu. S tím mělo NSDAP hodně starostí, protože nemohlo založit v místě silné struktury. První buňka strany Adolfa Hitlera byla założena ve Wałbrzychu až v roce 1925 , a měla sotva pár členů. Efekty agitace na území města pomocí řadových členů „hnědých košil” se ukázaly jako mizerné. Bylo rozhodnuto požádat o pomoc samotného Hitlera. Fűhrer přijel do Wałbřychu 22 července 1932. Hlavním bodem jeho vizity bylo vystoupení na městském stadionu ve čtvrti Nowe Miasto. Dorazilo sotva pár stovek obyvatel. Daleko více bylo na stadionu uniformovaných členů nacistické strany, kteří jej doprovázeli. Płamenná promluva Hitlera mířená na walbřyšany vyvolala dojem pouze u městské honorace. Budoucí vůdce III Říše dostal čestné občanství města, a jedną z ulic byla po něm pojmenována.
Bylo rozhodnuto vybudovat zde nacistické Mauzoleum Hrdosti, Cti a Síly. Místo stavby bylo vybráno na lesním palouku nedaleko stadionu, na kterém Hitler promlouval.
V roce 1938 slavnostně budovu otevíral gauleiter Wagner. Mauzoleum bylo věnováno památce 23 zabitých průkopníků národněsocialistického hnutí ve Slezsku a 177 tisícům Slezanů padlých v I. Světové válce. (nikdo z nich ale nepocházel z Wałbřychu)
Projekt nacistické svatyně byl svěřen Robertowi Tischlerowi. Architekt si dokonale uvědomoval fascinaci nacistů stavbami starých říší. Była to zvláštní hitlerovská svatyně. Tischler stvořil surovou čtvercovou kompozici o rozměrech: 24 metrů šířka, 27 metrů déłka a skoro 6,5 metrů výška. Stavba byla obklopena valem ve tvaru podkovy.Před frontonem budovy jsou stopy po sloupech- z každé strany třech. Celá budova byla velmi chudá na ornamentální výzdobu- pouze na stropech byly mozaiky. Na starých fotografiích nejsou vidět žádné svastiky zato v okolí v lesích byla donedávna k vidění obrovská kamenná koule se svastikou- nikdo ovšem neumí dnes říci, kde bylo její místo v mauzoleu. Všechno to mělo hmotnost okolo 50 tun. Mauzoleum bylo postaveno z barevného kamene. Klenby ozdobiły mramorovo-złaté mozaiky, uprostřed nádvoří „Pomníku Slezanů“ ustavičně hořel věčný plamen (ve starých říších byl planoucí oheň symbolem jednoty říše a zde byl nazýván svatým očistným ohněm) podepřený v kalichu čtyřmi lvy,dále zde byla bronzová mísa věčného ohně podepřená třemi héroji. Před vchodem na pylonech byly umístěny čtyři orlice sedící na koulích se svastikami. Kolem były 'kaple': jedna zasvěcená 'bohatýrům', kteří zahynuli při upevňování nacismu, druhá – dělníkům, kteří zemřeli na pracovišti, v třetí byla uschována zlatá kniha města, kam se zapisovala jména zemřelých. Východní a západní křídlo střežily granitové svastiky. Na jedné ze stěn byla pamětní deska ke které byly pokládány věnce. Severní strana budovy má v sobě několik místností s nejasným účelem.Několik desítek metrů od mauzolea na úrovni cesty je na lesním úbočí malý pseudoantický amfiteátr s kamennými sedadly.
Asyrské a jiné starověké reminiscence vyplývaly z hledání kořenů podle nacistické mystiky a heroismu panské rasy. Tím spíše , že byla odhozena křesťanská Geneze nahrazena vírou předkřesťanskou. Bylo to vlastně vidět v detailech tohoto Mauzolea a také v jiných hitlerovských svatyních. Ve skutečnosti to bylo pro nacisty místo zasvěcení a černého kultu. Napovídalo by tomu to, že pravděpodobně stejně jako na Wewelsburgu se nacházela krypta.
Můžeme jen spekulovat, zda tu byl uložen popel oněch 23 národních socialistů. V jihovýchodním rohu se začala nečekaně propadat podlaha a odkryla tak podzemní chodby, kterých zde je vyraženo několik desítek metrů. Ty možná propojovaly některé místnosti do kterých nebyl jiný přístup. Také se v místě traduje, že tato stavba je propojena pod zemí s komplexem podzemních továren Riese. Tuto myšlenku ještě podporuje blízká pobočka koncentračního tábora Gross – Rosen, stejného tábora- který dodával nucené pracovní síly i na budování Riese a velitelství na zámku Książ. Od vnějších stěn vybíhaly ve východní a západním směru dvě ramena tvořené více jak metrovou zdí. Ta byla zvýšena ještě nízkými masivními podstavci s tzv. plukovními orlicemi. Dnes po nich jsou jen nejasné stopy a něco co připomíná zasypané ventilační šachty. Co měly větrat?
Do mauzolea byl rovněž zaveden plyn – díky tomu na nádvoří, aż do května 1945, stále płál germánský oheň Walhally. Dodnes je stavba paradoxně zapsána na seznamu pomníků.
Zůstala obrovská ruina a historie naložila s pomníkem výjimečně dobře. Nesdílel osud podobných monumentů a ani jej nevyhodili do povětří. Už půl století podléhá postupné devastaci. Není už ani památky po mohutných orlech, velké ohňové kašně a památkové tabuli. Na přelomu 70. a 80.let se odlehlá stavba stala oblíbeným místem setkání narkomanů.Poźději v ní našla zálibu mládež, považující se za satanisty. To bylo tak -v polovině 90-tých let si lidé ve Wałbřychu začali vyprávět, że v Mauzoleu má být světový slet vyznavačů Lucifera. Że budou nocemi řádit po ulicích a pojídat panny.. Była dokonce jakáśi mobilizace policie kvůli téhle věci. Zřejmě nic takového nebylo na místě, ale městská legenda žila dál svým żivotem. Bylo i období, kdy zde bylo překladiště kradených vozů. Teď do pozůstatků nacistického muzea zabloudí jen nečetní turisté. Do mauzolea se dá dojít po modré značce ze čtvrtě města Stary-Zdrój ve směru na horu Niedźwiadki. Formálně leží na ulici Nowowiejska. GPS: 50o 45'53''16o17'48''50.764965, 16.296865.

© Milan Jan Kučera
Zdroje: A. Szałkowski, moose, Přátelé Vratislavi

Související článek: Největší tajemství III. Říše

a Nacisté v Chile

Zpět